GAUDE znamená RADOVAT SE.

 

GAUDE z.s. je nezisková společnost zaměřená na podporu obecně prospěšných činností v oblasti seberozvoje, koučinku, vzdělávání a zdravého životního stylu. 

 

Zabýváme se realizací poradenských, vzdělávacích, kulturních a uměleckých projektů a také projektů souvisejících s ekologií a gastronomií. 

Cílem naší společnosti je poskytovat seberozvojové a vzdělávací služby a umožnit co nejširší veřejnosti přístup k nim. 

 

Lidé, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci velice často především z finančních důvodů ztrácejí možnost přístupu k podpůrným, terapeutickým a seberozvojovým aktivitám. A přitom to jsou právě oni, kteří by pomoc nejvíce potřebovali. 

Naše společnost GAUDE z.s. jim v rámci dotačních projektů  tyto služby za velmi přijatelné ceny zprostředkovává a nabízí.