výsledky hospodaření

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  
PŘÍJMY (dary a dotace) + 88 000
VÝDAJE (mzdové náklady, OSSZ, ZP) - 88 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0