kruhy

 
 
Jedná se o projekt OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000723 Kruhy financovaný z prostředků ESFCR.
 
 • Kdo se jej může zúčastnit?  Všichni rodiče, kteří zůstali sami se svými dětmi - mohou být před, během nebo po rozvodu, nesezdaní, ovdovělí anebo zůstali sami z jiných důvodů.
 • Jaká je náplň? Budeme se scházet 1 - 2x za 14 dní ve skupinkách po 8 členech a za pomocí lektorů probírat a sdílet otázky, které trápí osamělé rodiče.
 • Co ještě nabízíme? Možnost individuálních sezení s terapeutem, koučem, právníkem nebo výživovou poradkyní. A také možnost hlídání dětí v době konání semináře nebo terapie.
 • Kolik tyto služby stojí? Všechny služby jsou zdarma - financované z prostředků EU OPZ.
 • Jak dlouho bude kurz trvat? 1 skupina se bude scházet 3-4 měsíce, první běh kurzu začíná 7. září. Schůzky budou většinou ve středy od 16-20 hodin
 • Kde se mohu přihlásit? Telefonicky: 602 568 960 nebo mailem: romana.vaverova@seznam.cz
 
Jedná se o projekt OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000723 Kruhy financovaný z prostředků ESFCR.
 
 • Kdo se jej může zúčastnit?  Všichni rodiče, kteří zůstali sami se svými dětmi - mohou být před, během nebo po rozvodu, nesezdaní, ovdovělí anebo zůstali sami z jiných důvodů.
 • Jaká je náplň? Budeme se scházet 1 - 2x za 14 dní ve skupinkách po 8 členech a za pomocí lektorů probírat a sdílet otázky, které trápí osamělé rodiče.
 • Co ještě nabízíme? Možnost individuálních sezení s terapeutem, koučem, právníkem nebo výživovou poradkyní. A také možnost hlídání dětí v době konání semináře nebo terapie.
 • Kolik tyto služby stojí? Všechny služby jsou zdarma - financované z prostředků EU OPZ.
 • Jak dlouho bude kurz trvat? 1 skupina se bude scházet 3-4 měsíce, první běh kurzu začíná 7. září. Schůzky budou většinou ve středy od 16-20 hodin
 • Kde se mohu přihlásit? Telefonicky: 602 568 960 nebo mailem: romana.vaverova@seznam.cz