skupinové AKTIVITY

Účastnice se scházejí 1 x týdně po dobu cca 4 měsíců, absolvují odborné semináře a školení na témata:

  •         Pracovní uplatnění (Sebeprezentace, Komunikace, Současný trh práce, Základy personalistiky)
  •         Finanční a právní gramotnost (Zákoník práce, Oddlužení, Rodinné právo, Výživné)
  •         Rodičovské kompetence (Mužské a ženské role, Time management, Sladění rodiny a práce)
  •         Osobnostní seberozvoj (Potřeby, Konflikty, Řešení náročných životních situací, Emoce)