Spolupracující lektoři:

 

Romana Vaverová - manažerka projektu - bude Vás doprovázet po celou dobu trvání projektu, od vstupního pohovoru až na závěr, můžete se těšit na lekce arteterapie a obrátit se  na ni s jakýmkoli dotazem nebo prosbou.
 
 
 
 
Kateřina Cilečková - právník - povede semináře právní a finanční gramotnosti, poradí s tématy oddlužení, dávek SSP, rozvodu nebo získání výživného na děti.
 
 
 
Gabriela Pilchová - personalistka, lektorka osobního rozvoje - během seminářů budeme probírat jak můžete lépe uspět na pracovním trhu, jak lépe komunikovat a sebeprezentovat se, jaké jsou Vaše pracovní silné a slabé stránky nebo jak najít svou vysněnou práci,
 
 
 
 
Tereza Hoffmannová - koučka, lektorka osobního rozvoje - bude lektorovat téma Rodina a děti - jak co nejlépe nahradit chybějící mužskou roli v neúplné rodině, jak sladit rodinu a práci, komunikace s dětmi, dělba práce v rodině aj.
 
 
 
 
Martina Martušková - koučka, výživová poradkyně - seznámí vás se zásadami racionálního jídelníčku, s tím, jaký má strava vliv na naši životní energii, podíváme se na téma závislostí a co s nimi nebo na výživu našich dětí.
 
 

 

 

Tereza Juchelková - koučka - v současné době se věnuje hlavně kariérnímu a životnímu koučinku, kde doprovází své klienty na cestě důležitými životními změnami. Akreditace ACC při ICF (Mezinárodní akreditace koučů). Spolupracuje s Centrem pro rodinu a soc. péči jako lektor motivačních kurzů pro ženy, již 13 let se aktivně zabývá problematikou slaďování rodinného a pracovního života.

Novinka!

Jana Kaspar - lektorka - navázali jsme kontakt se zakladatelkou vzdělávacího projektPeníze hrou a lektorkou finanční gramotnosti, s RNDr. Janou Kaspar, Ph.D., která v současné době přichází s komplexním a inovativním programem školení finanční gramotnosti. Tento program je unikátní svou provázaností financí se všemi ostatními složkami jak klientova života, tak s jeho osobnostním laděním, rodinným nastavením nebo emoční vyzrálostí. Pracuje s klientem jako s celkem, kdy neodděluje oblast financí od ostatních aspektů. Paní Jana Kaspar nám svůj koncept představila rodinným nastavením nebo emoční vyzrálostí. Pracuje s klientem jako s celkem, kdy neodděluje oblast financí od ostatních aspektů. Paní Jana Kaspar nám svůj koncept představila a s naší společností byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce, která začíná od 4. 3. celodenním seminářem v projektu Kruhy.