mládež

   

1. SPORTOVNÍ AKTIVITY

Od r .2009 funguje pod záštitou společnosti GAUDE z.s. otevřená skupina Parkour Ostrava, je určena pro mládež ve věku 15-25 let. V r. 2013 proběhlo v Ostravě celostátní setkání parkourových skupin s Tarasem Povoroznikem, v příštím roce plánujeme další celostátní setkání s mezinárodními hosty.

 

 

2. KULTURA

Nejbližší akce pro mládež realizované za účasti společnosti GAUDE z.s. byly: koncert na výstavě galerie Ametyst, zajištění a organizování prázdninových pobytů pro děti a mládež, Ostrava a okolí, víkendová setkání pro děti a mládež - zajišťujeme program a organizaci, moderování a zajištění kulturního programu krajského setkání mládeže Biscup                                                                        

 

3. DĚTI

V letech 2013/2016 společnost GAUDE z.s. zaštiťovala několik desítek divadelních a terapeutických představení a interaktivních programů pro dětské skupiny v Moravskoslezském kraji. Naši lektoři využívají kombinaci prvků všech expresivních terapií (arte, muziko, drama a taneční), do svých vystoupení vždy děti aktivně zapojují a podporují kejich kreativní vyjadřování.
 
 
 

Bližší informace a kontakt: matous.vavera@gmail.com